Általános szerződési feltételek

(TavIR WebShop)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSzF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a TavIR (a továbbiakban: „Cseh Róbert ev.”; „TavIR”) mint szolgáltató által üzemeltetett TavIR elnevezésű, fizikailag a tavir.hu domainen található weboldalak (a továbbiakban: „Honlap”, „WebShop”), az ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”), valamint Cseh Róbert ev./TavIR és az Ügyfél (a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.
Jelen ÁSzF nem kerül iktatásra, nem kerül archiválásra és mentésre, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSzF hatálya Szolgáltató weblapján (http(s)://shop.tavir.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://shop.tavir.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/.
Az adatvédelemmel és az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelési tájékoztató ad útmutatást, melynek online elérhetősége: https://shop.tavir.hu/adatvedelem/

1. Elérhetőségek és adatok

Szolgáltatói adatok
Cégnév:
 Cseh Róbert ev.
Szolgáltató neve: Cseh Róbert
Cégforma: egyéni vállalkozás
Székhely: Budapest, 1181, Szélmalom utca 13.
Telephely: Budapest, 1181, Szélmalom utca 13.
Üzlet cím (internetes): http(s)://shop.tavir.hu
Panaszkezelés postacím: Budapest, 1181, Szélmalom utca 13.
A panaszkezelés/ügyintézés fizikai valójában a székhelyen történik.
Adószám: 65482711-2-43
Cégjegyzék szám, KSH szám: 65482711711223101
Számlaszám: 12100011-10356577-00000000 (Gránit bank – Cseh Róbert)
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 15887883
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 02472-0001
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat, Közigazgatási és hatósági iroda / XVIII. kerületi Önkormányzat jegyzője
Szerződés nyelve és a webáruház hivatalos: magyar
Kapcsolattartó / ügyfélszolgálat: Cseh Róbert
Elektronikus kapcsolati levelezési cím, ügyfélszolgálat : shop (kukac) tavir (pont) hu illetve avr (kukac) tavir (pont) hu
Telefonos elérhetőség, ügyfélszolgálat: +36 (20) 99-23-781
Személyes átvételei lehetőség: előzetes egyeztetés alapján
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 1-3 munkanap
Szállítási partner megnevezése: Magyar Posta Zrt. / Sprinter Kft./ FoxPost Zrt.
Szállítás átlagos ideje: 2-6 munkanap
Webáruház domain: shop.tavir.hu

A Webshop részére tárhelyet biztosító adatai
Név:
3 in 1 Hosting Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11;
Cégjegyzékszám: 13-06-055290;
Elérhetőség: +36/21/200-0040 ; admin@megacp.com
Részletes kontakt adatok: https://megacp.com/contactinfo.php

2. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen Szabályzat a kiadás napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot – előzetes értesítés nélkül. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.1 A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre

A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak az Ügyfélnek:

 • Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Webshop üzemeltetőhöz illetve a technikai információt biztosítószemélyhez eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek a megadott elérhetőségein;
 • Hírlevél: az Ügyfél a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a Webshop üzemeltetőhöz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti az Ügyfelet az aktuális ajánlatokról, és az Ügyfél igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A Webshop üzemeltető ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;
 • Rendelés: az Ügyfél a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor illetve ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére.

3. Regisztráció/vásárlás

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik
A regisztráció és a vásárlás, valamint az üzletkötési és a kommunikáció nyelve: magyar.

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás és az egyéb tranzakcióhoz köthető díjakat, pl utánvétkezelés díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
Szolgáltató csak kiskereskedelmi mennyiséget köteles kiszolgálni, melynek mértékét szabadon határozza meg.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti (jellemzően színárnyalati) különbözőség miatt. A termékfotón megjelenített termék és a webshop terméke funkcionálisa, műszakilag azonosak.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról (ha az akciós ár lejárati időhöz kötött). Lejárati idő hiányában az akció visszavonásig érvényes.
Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Előrendelés:

 1. Előrendelésre csak közvetlen email címen keresztül van lehetőség – a WebShop nem engedélyezi a készleten nem lévő termékek előrendelését!
 2. Az előrendelés Felhasználó oldaláról csak ajánlatkérést jelent, mely érvényes előrendeléssé a szolgáltató általi visszaigazolása után válik
 3. Szolgáltató törekszik arra, hogy valamennyi Felhasználót kiszolgáljon, azonban előfordulhat – még a termék előre kifizetése esetén is -, hogy az előrendelt eszköz már nem elérhető, így Szolgáltató nem tudja teljesíteni az előrendelést.
 4. Ilyen esetekben Szolgáltató köteles a Felhasználót azonnal tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

5. Rendelés menete

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlási igényének rögzítését.
Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja a kosárban.
Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

 1. Fizetési módok:
  • Személyes átvétel: Készpénzben kiegyenlítve a termék(ek) árát a Szolgáltató székhelyén műszaki tanácsadás keretében történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó az átadási helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
  • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor, vagy lehetőség esetén bankkártyával.
  • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a kiszállítás előtt a visszaigazol e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Külön egyeztetés esetén van mód átvételt követő átutalásos fizetésre (jellemzően 15 vagy 30 nap).
  • Online bankkártyával: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyás fizetés a számla kiállítása után az emailban kapott számla letöltési oldalán keresztül lehetséges – melyet a Billingo biztosít (Cégnév: Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, Cégjegyzékszám: 01-10-140802).
 2. Szállítási költség:
  • A szállítási költség az alábbiakban az Átvételi módok és szállítási díjak menüpontban olvasható, mely elválaszthatatlan része jelen szerződésnek, továbbá a tranzakció rögzítése során a tranzakció egyik eleme a szállítási díj.
   Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Az elállási jogról szóló tájékoztató elérhetőségét és az ÁSZF elérhetőségét a vásárlási számla tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban (ettől eltérő kézbesítést a választott kézbesítő/futár cég honlapján lehet megtalálni).
   Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti szolgáltató felé egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
   Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
   Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automata visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb a termék elérhetőségét jelző határidőn illetve 24 órán belül. Ha a Felhasználóhoz nem érkezik meg visszajelzés akkor az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
   Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata, rendelési ajánlatról szóló visszaigazolás, a kapott visszaigazolás szerződést nem keletkeztet! A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Felhasználó minősül ajánlattevőnek, melyet jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz.
   A Szolgáltató köteles a megrendelési ajánlat megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni vagy rátaló magatartással teljesíteni.
   A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.
   A Termék vagy Szolgáltatás árára vonatkozó elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, azok téves feltüntetése esetén nem köteles a szerződést teljesíteni az Ügyfél értesítése mellett. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul visszatéríti vagy az Ügyféllel megállapodás szerint rendezi a Szolgáltató a teljesítést.

6. A megrendelések, vásárlási igények feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása Megrendelések feldolgozása hétköznapokon, jellemzően 17-20 óra közt történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására – a feldolgozás a jelzett időablakban aznak vagy másnap történik. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését, de várhatóan az ASzF-ben jelezett határidőn belül.
Általános teljesítési határidő: visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül raktáron lévő termékek esetén megtörténik a csomagösszeállítás. Minden egyéb esetben (pl előrendelés, egyedileg összeállított termékcsomag) a teljesítés lehet hosszabb is melyről legalább 15 naponta tájékoztatást adunk. A teljesítési határidő egyéb eleme a kiszállítási idő, mely a szállítási feltételeknél jelzett 2-6 munkanap.
Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta. Személyes átvétel esetén kárveszély az átadás időpontjától a vevőt terheli.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a “raktáron” státusszal megjelölt dolgot.

Amennyiben Szolgáltató a “elérhető x napon belül” a megjelölt határidőn belül nem tudja vevő részére bocsájtani, a megrendelés állapotát jogosult “Törölt”-re állítani, melyről külön tájékoztatást küldd vevőnek emailben. Ilyen esetben ha a tranzakció bankkártyával előre fizetett állapotú, szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni az Online bankkártya elfogadó szolgáltatón keresztüli pénzvisszaforgatásról. 

Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni (vagy a Felhasználó által közösen megállapított módon rendezni).

Szolgáltató vállalja, hogy az áruházban feltünteti termékek mellett annak elérhetőségét: pl: raktáron, elérhető x munkanapon belül, előrendelhető, elfogyott, készlethiány.

Kosár ajándék termék esetén minden esetben megrendelőnként érvényes az ajándék választásának lehetősége. Több megrendelés esetén ami vélhetően kifejezetten az ajándék termék megszerzésére irányul, eladónak jogában áll a megrendeléseket összevonni és egy ajándékterméket biztosítani.

Vevő, tudomásul veszi, hogy megrendelésének visszaigazolása a rendelésének feldolgozása után kezdődik meg. A szerződés innen válik megkötötté Szolgáltató részéről is.

Szállítás

A megrendelés – Szolgáltatótól küldött visszaigazolással – interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amely iktatásra nem, de mentésre kerül, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, valamint legalább a teljesítés idejéig visszakereshető. A megrendelés leadásával egyidőben Ügyfél részéről Szolgáltató felé fizetési kötelezettség keletkezik, melyet Ügyfél a 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérem a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt esetén az ügyintézés problémássá válik! Biztosított a lehetőség a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.

Műszaki tanácsadás keretében történő személyes átadás esetén a terméket szállítási költség nem terheli.

A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címen van mód.

Házhozszállítás, információk

Webáruház megrendeléseit alapesetben a Magyar Posta Zrt. kézbesíti, a csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok a legközelebbi postát 10 munkanapra letétbe kerülnek. Ezidőalatt a Postahivatalban van mód a csomag átvételére. Visszaérkező csomag szállítási költsége – ha a megrendelő részére felróható hiba miatt hiúsult meg a kiszállítás – a díj a megrendelőre kerül kiterhelésre!

Postai kézbesítés helyett választható a Sprinter Kft. által működtetett PickPackPonti átvétel is. A PickPackPonti átvevőhelyek és nyitvatartásuk/elérhetőségük a www.pickpackpont.hu honlapon kerül bemutatásra.

A FoxPost szállítás esetén csomagautomata átvételi pont lehetséges, melyről bővebb információ a szállítmányozó cég honlapján található.

Visszaérkező csomag szállítási költsége – ha a megrendelő részére felróható hiba miatt hiúsult meg a kiszállítás – a díj a megrendelőre kerül kiterhelésre!

A Webáruházban egyedileg, a kapcsolati email címen történő megrendelés esetén van mód külföldre történő kiszállításra. Ez az e-mailváltás során kerül pontosításra.

Szállítások díjszabása

A megrendelt termékeket a megrendelés folyamán kiválasztható szállítási módon lehet kiszállítani. Ezek a következők:

• Személyes átvétel

Személyes átvétel csak egyeztetett módon lehetséges, jellemzően Budapesten. Ilyen esetekben a vásárlást az áru értékén felül semmilyen kiszállítási díj nem terheli. Személyes átadás jelenleg csak a telephelyen érhető el – előzetesen egyeztetett időpontban. A személyes átvétel műszaki tanácsadással, javaslattétellel együtt történik.

• Postai Ajánlott küldemény/ MPL Futárszolgálat / Csomagpont (Magyar Posta Zrt.)

Ajánlott, nyomon követhető levélként történik meg a kiszállítás. Utánvét esetén általában 20.000 Ft és 0,5 kg csomagsúly alatt illetve előreutalás esetén 2 kg csomagsúlyig ajánlott küldeményként kerülhet kézbesítésre. Ajánlott levél helyett nagyobb biztosítási határ, méretprobléma vagy postai szerződés alapján MPL csomagként is feladhatja a Szolgáltató az ajánlott levelet (ez pluszköltséget nem jelent). MPL futár a leggyorsabb kézhezvétel érdekében. Ajánlott, értesítéssel, nyomon követhetőséggel – amennyiben az ajánlott küldemény határait túllépi (összeg és/vagy súly és/vagy megbízhatóság). Csomagpont/csomagautomata esetén történő átvétel kitétele: ha a csomagpont nem fogad csomagot, akkor a megjelölthöz közelebbi csomagpontra történik a kiszállítás! Előreutalás esetén: 1650 Ft, utánvét esetén 1950 Ft költséget jelent; Csomagponti előreutalás esetén: 1300 Ft (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t).

• Pick Pack Ponton átvétel (Sprinter Kft.)

A Pick Pack Ponti átadás során a főbb benzinkutak, lapterjesztőhelyek, illetve bevásárlóközpontokban van mód a megrendelt csomag átvételére. A csomagok értesítéssel, nyomon követhetőséggel rendelkeznek. Az átvétel történhet utánvétes csomagként vagy előreutalással is. Kitétel: ha a csomagpont nem fogad csomagot, akkor a megjelölthöz közelebbi csomagpontra történik a kiszállítás! A legtöbb esetben lehetőség van bankkártyás fizetésre is. Előreutalás esetén 1650 Ft, utánvét esetén 1950 Ft költséget jelent (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t). A rendelések kiszállítási díját webáruház automatikusan számítja, így mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Minden kiszállítható megrendelés szállítási adatát a vételár beérkezése (sikeres bankkártyás fizetés esetén azonnal, átutalásos fizetés esetén legkésőbb a következő munkanap) napján rögzítésre kerül a Webáruház rendszerében. A kiszállítás nyomon követése a feladás után a szállító partner rendszerében történhet – ezen adatokról a webáruház felületén és értesítő levélben kapott információk alapján van mód.

• FoxPost automatában átvétel (FoxPost Zrt.)

Nyomonkövethető csomagként történik meg a kiszállítás. Csomagponti automata esetén történő átvétel kitétele: ha a csomagpont nem fogad csomagot, akkor a megjelölthöz közelebbi csomagpontra történik a kiszállítás! Előreutalás esetén: 1350 Ft, utánvét esetén 1650 Ft költséget jelent (az ár tartalmazza az ÁFÁ-t).

A szállító cégnek történő átadás napjától számítva érvényesek a a szállításra vonatkozó idők! A megrendelt csomag értékétől és a technikai lehetőségektől függ a Magyar Posta Zrt-n keresztül történő kiszállítási mód. Portós illetve futárszolgálattal történő kiküldés csak előzetes, egyedi megállapodás keretében van mód.

A szállítási díj változtatásának joga fenntartva azzal, hogy a módosítás a WebShop való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát és költségeit nem befolyásolja. Időszakosan, illetve rendelési helytől függően egyes szállítási módok nem minden esetben érhetőek el.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén van mód ismételten elindítani!
Minden termékekre – eltérő megállapodás hiányában – 12 hónap garancia biztosított. Termék meghibásodása esetén a készülékhez mellékelt garancia levélen és/vagy számlán megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá a Webáruház elérhetőségeinek valamelyikén.

Fizetési módok

Készpénzes fizetésre csak abban az esetben van lehetőség, ha személyes átvétel került megjelölésre. Ekkor a termék átvételekor van mód kiegyenlíteni a megrendelés értékét.

Átutalásos fizetés esetén a megrendelés végösszege az üzemeltetői adatoknál feltüntetett bankszámlaszámára kell, hogy beérkezzen. Lehetőség van a számlázórendszerből kapott átutalásos számla online kiegyenlítésére is.

Az utánvétes szállításnál a fizetést a futárnak kell teljesíteni illetve a szállítmányozó cég felé kell az ellenértéket rendezni.

Egyedi szállítási módok a kapcsolati címen keresztül kérhetőek (paypal, rózsaszín csekk, stb).

7. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket (tartozékaival együtt). Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit:

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától,
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak nem kell viselnie, a Szolgáltató vállalta e költség viselését – ennek érdekében fogyasztó köteles a Szolgáltató által biztosított szállítási módot igénybe venni.

Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. elektromos fogkefe, borotva);
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 7. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta (ideértve az egyedi digitális termékeket is) ;
 8. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (pl. kód formájában letölthető szoftverek).

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a kiszállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat (tartozékaival együtt) indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

8. Elállási jog gyakorlásának a menete

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email, online űrlap, vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email (üzenet), illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni (Preferráltan a Szolgáltató futárszolgálata segítségével, melynek költségét a Szolgáltató viseli). A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltató részére átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén, ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha a teljesítés 14 napon belüli megkezdéséhez adott belegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát.

9. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

10. Kellékszavatossági kérdések

 1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  • Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  • Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  • Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  • Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
  • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 6. Kellékszavatossági jogot kizárólag a szolgáltatóval szerződést kötött fogyasztó vagy Vevő veheti igénybe. Harmadik félnek továbbadott termék esetében harmadik fél nem jogosult a kellékszavatosság igénybevételére, kizárólag aki a szolgáltatóval szerződést kötött.

11. Termékszavatossági kérdések

 1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
  • Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
  • Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
 6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
   1. – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
   2. – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
   3. – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12. Jótállás

2021.01.01-től általánosan módosult és létrejött 270/2020. (VI. 12.). számú rendeletével („kormányrendelet”) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás tekintetében, illetve amelyeket az innovációért és technológiáért felelős miniszter 18/2020. (VI. 12.) ITM rendeletével („ITM rendelet”) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó igények szerint került kialakításra.

 1. Milyen esetben élhet fogyasztó a kellékszavatossági jogával?
  • Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.
 2. Felhasználót amennyiben fogyasztó milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  • A jótállás időtartama eladási ártól függően változik:
 • 10 000-100 000 forintig: 1 év
 • 100 000-250 000 forintig: 2 év
 • 250 000 forint felett: 3 év.
  • A határidők elmulasztása továbbra is jogvesztéssel jár.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 1. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállási jogot kizárólag a szolgáltatóval szerződést kötött fogyasztó vagy Vevő veheti igénybe. Harmadik félnek továbbadott termék esetében harmadik fél nem jogosult a jótállás igénybevételére szolgáltatónál, kizárólag aki a szolgáltatóval szerződést kötött.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használhatta.

13. A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót, kivéve, ha márkaszerviz vagy szakszerviznél bevizsgáláson/javításon van a hibás termék. Abban az esetben szolgáltató törekszik a 15 napos jótállás vagy garanciális feltételek teljesíthetőségéről.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni, akár digitális formában aláírás nélkül is.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy csere nem biztosítható 30 napon belül, akkor a vonatkozó rendelet az irányadó.

14. Vegyes Rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót.

A Szolgálttó bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

A szolgáltató jelenleg akciós jelleggel az elállási jogviszonyt a fogyasztó javára 30 napig tartja fenn.

15. Panaszkezelés rendje

WebShop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 1.  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 2. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében (https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi). Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

16. Szerzői jogok

Miután a WebShop, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a tavir.hu/shop.tavir.hu illetve bármely tavir.hu domain/aldomain weboldalainak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a hivatkozott weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A szolgáltató név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 15.000 Ft, illetve szavanként bruttó 1.000 Ft. A kötbér maximális összege – függetlenül a felhasználás eltelt idejétől, céljától bruttó 2.000.000 Ft. A kötbér ismételten is követelhető a jogsértés megismétlésekor. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Az ASzF életbelépésének ideje: 2021. április 04.

Kiadás hiteléül: Cseh Róbert sk

Nyomtatható változat:
ASZF törzsdokumentum (böngészőből generált – online)

Értesítés kérés termék elérhetőségről Értesítés kerül kiküldésre, amint a termék újra elérhetővé válik. Az értesítéshez kérem adja meg az email címét (az értesítés kérésével elfogadja a TavIR WebShop Adatvédelmi irányelveit az adatkezelésre vonatkoztatva).
Kosár